Aanmelden organisatie

Lees eerst de voorwaarden voor deelname voordat u uw organisatie aanmeldt.

Gegevens organisatie

Naam organisatie


Hoofddoel organisatie


Activiteiten in Zutphen e.o.


Adres organisatie


Website


Gegevens contactpersoon
(bij voorkeur wonend in Zutphen of omgeving)

Naam


Adres


Tel.nr(s)


e-mail


Voorkeur voor organisatorische bijdragen
N.B. Deelnemende organisaties zijn verplicht een bijdrage te leveren.
Organisatie P.R. (periode febr. - juni.)
Verspreiding posters (medio mei)
Opbouwen markt (excl. plaatsen kramen) 9.00 - 10.00 u op marktdag
Lunches voor artiesten verzorgen op ochtend marktdag
Assistentie bij kinderactiviteiten op middag marktdag
Opruimen markt (excl. afbreken kramen) 17.00 - 18.00 u op marktdag


Verstuur aanmelding
 

Voorwaarden deelname aan de Wereldmarkt ZutphenAlle ideële organisaties die in Zutphen actief zijn op het gebied van natuur, milieu, ontwikkelingssamenwerking of mensenrechten, zijn welkom om deel te nemen. Iedere deelnemer krijgt een kraam op de markt om zich te presenteren.

Organisaties kunnen zich inschrijven voor de Wereldmarkt van 1 oktober tot 1 april.


Aan deelname worden wel enkele voorwaarden gesteld:

a. Deelnemende organisaties zijn gevestigd in de gemeente Zutphen of organiseren regelmatig activiteiten in deze gemeente.

b. Van elke organisatie wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage levert aan de organisatie van de markt. Dit bestaat uit inzet van één of enkele vrijwilligers voor taken vòòr en/of tijdens de markt.

c. De deelnemers betalen zelf voor de huur van de marktkraam. De organisatoren van de wereldmarkt maken hiervoor gunstige prijsafspraken met het verhuurbedrijf. Afgelopen jaren bedroeg dit € 25,- per kraam van 4 m. breed. Organisaties kunnen ook kiezen voor een halve kraam van 2 m. breed en betalen dan de halve prijs.

d. Van elke deelnemer wordt ook financiële bijdrage voor de gezamenlijke activiteiten verwacht. Dankzij gemeentelijke subsidie bedroeg dit afgelopen jaren slechts € 5,00 per organisatie.

e. Tijdens de markt presenteert de organisatie zich door middel van het verschaffen van informatie. Verkoop van artikelen om projectdoelen te ondersteunen is toegestaan, maar commerciële verkoop voor eigen gewin is verboden.

f. Elke organisatie is zelf verantwoordelijk voor naleving van de warenwet.

N.B. Vooral verkoop van voedsel is aan strenge regels onderhevig.Heeft jouw organisatie belangstelling, meld je dan aan via aanmeldingsformulier.
 
©