De Wereldmarkt

De Wereldmarkt is de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een jaarlijks evenement dat echt bij Zutphen hoort. Zutphen heeft immers duurzaamheid en sociale betrokkenheid hoog in het vaandel staan, zowel in de stad als wereldwijd. De wereldmarkt is een gezamenlijk initiatief van ideële organisaties die in Zutphen actief zijn. Deze organisaties, die draaien op vrijwilligers, zetten zich in voor ontwikkelingssamenwerking, natuur, milieu of vluchtelingen. Op de wereldmarkt presenteren zij zich aan de Zutphense bewoners. Zij verschaffen informatie over hun activiteiten en de projecten die zij ondersteunen. Ook verkopen zij producten die door hun doelgroepen zijn geproduceerd.

De wereldmarkt wordt op een zaterdag in mei of juni gehouden. De wereldmarkt is aantrekkelijk voor jong en oud. Muziekgroepen en het carillon luisteren de markt op.

 
©